ความน่ารักจึงบังเกิด เมื่อเหล่าสัตว์เลี้ยงโดนมนุษย์จับแต่งตัว

ความน่ารักเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อสัตว์ต่างๆลองมาใส่เสื้อผ้าเหมือนมนุษย์อันนี้มนุษย์นะครับ