วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จากอดีตสู่ปัจจุบัน

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยียิ่งพะฒนาเร็วมาก

ที่มา @HistoricalPics twitter