ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ ที่ทำให้คุณผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เพียงแค่ ‘ดม’

ค้นพบเห็ดสนิทนี้ก็คือ John Halliday และ Noah Soule สองนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเห็ดสีส้มปริศนาที่ว่านี้จากเกาะฮาวาย
โดยจะเกิดเฉพาะบริเวณที่มีกระแสวาลาและเกิดเฉพาะบนเกราะฮาวายเท่านั้น
ผลการทดลองนั้นเผยให้เห็นว่า อาสาสมัครผู้หญิงที่สูดดมกลิ่นเห็ดสีส้มที่ว่าเข้าไป จะถึงจุดสุดยอดได้ทันที เพราะ  สารคล้ายฮอร์โมนมนุษย์ที่อยู่ในสปอร์ ทำให้เกิดอาการดังกล่าว
ส่วนผู้ชายที่ดมจะเกิดอาการชวนอ้วกอย่างรุนแรง
919056-img.rhkhvy.0p
919056-img.rhkhw0.2p