ภาพสุดเหลือเชื่อของห้องนักบิน ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็น

พถ่ายในห้องนักบิน ถ่ายโดย กัปตัน  Karim Nafatni แทบจะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ภาพที่สวยงามขนาดนี้ ถ่ายจากต้อง DSLR ตอนปี 2010

o_1a1rsker0kkq56it7l12re7bh11o_1a1rsker1h801gg6mvs1qgm1u9f1jo_1a1rsker1optpp8njt1p0npf01io_1a1rsker1so6l91211uap1g5s1ko_1a1rsker11a621jd92bpo4i1cu415o_1a1rsker11b2c8obg1017ehjf01do_1a1rsker11br1v7s1p1mnpqj131ho_1a1rsker11cn91p5413gu10uaiii12o_1a1rsker11fhgnu31skal0ijjm18o_1a1rsker11hfb19uq1sgu1cbug9e13o_1a1rsker11hkofdc1fka1slg1ojo14o_1a1rsker11ifqqlni11af2aro1co_1a1rsker11mf8mfeel5qd4j4q1ao_1a1rsker11oda1jn52791go9135v1eo_1a1rsker11qdqs54vm5td3g791fo_1a1rsker013om1rf2ajo15rf1fee10o_1a1rsker14el1v8rrnfiij1kt19o_1a1rsker18ps186q2eb1orqosb1bo_1a1rsker115mhvsp1kpsjn21qpo17o_1a1rsker179avqgdcj013v1g